Ống nhựa phẳng HDPE BAAN

Liên hệ

Ống nhựa phẳng HDPE cho 2 lĩnh vực chính: Cấp thoát nước và bảo vệ cáp điện, cáp viễn thông. Sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn ISO 4427:2007, TCVN 7305:2008 – Đối với ngành nước; và tiêu chuẩn DIN 8074, DIN 8075 – Đối với ngành điện, viễn thông.

Đọc tiếp