ỐNG NỐI KIỂU H

Liên hệ

Mã sản phẩm: NH-

Dùng để nối ống nhựa xoắn Santo với các loại ống khác.

Đặt hàng sản phẩm này MeKong liên hệ xác nhận đơn hàng trong thời gian sớm nhất