NÚT LOE

Liên hệ

Mã sản phẩm: NL-
  • Nút loe được vặn trước vào đầu ống nhựa xoắn HDPE Ba An, để bảo vệ cáp không bị xước hoặc hư hại khi kéo.
  • Khi đặt hàng đề nghị ghi rõ: NL-……….. Ví dụ: Mua nút loe, để lắp với ống BFP 100, viết là: NL-100
Đặt hàng sản phẩm này MeKong liên hệ xác nhận đơn hàng trong thời gian sớm nhất