CÔN THU

Liên hệ

Mã sản phẩm: CT-

Dùng để nối hai đường ống nhựa xoắn Santo kích thước khác nhau.

Đặt hàng sản phẩm này MeKong liên hệ xác nhận đơn hàng trong thời gian sớm nhất