MĂNG SÔNG

Liên hệ

Mã sản phẩm: MS –

Dùng để nối thẳng (kiểu nối chặt) ống nhựa xoắn Santo, cỡ ống từ ELP 25 đến ELP 250

Khi đặt hàng đề nghị ghi rõ mã hiệu hàng hóa: MS-…… Ví dụ: Mua măng sông 100, để nối các ống BFP  100 viết là: MS-10

Đặt hàng sản phẩm này MeKong liên hệ xác nhận đơn hàng trong thời gian sớm nhất