NÚT CAO SU CHỐNG THẤM

Liên hệ

Mã sản phẩm: NC-

Dùng để ngăn ngừa nước lọt vào đường ống khi được gắn vào hố ga hoặc được lắp đặt ngoài trời.

Đặt hàng sản phẩm này MeKong liên hệ xác nhận đơn hàng trong thời gian sớm nhất