Ống nhựa tổ hợp BAAN

Liên hệ

Ống tổ hợp Ba An (BCP) là sản phẩm chuyên dụng bảo vệ cáp viễn thông, được sản xuất hoàn toàn bằng nguyên liệu HDPE nhập khẩu theo các tiêu chuẩn trong và ngoài nước.

Đặt hàng sản phẩm này MeKong liên hệ xác nhận đơn hàng trong thời gian sớm nhất